ÖN BÜRO YÖNETİCİSİ (SEVİYE 5)

İlgili Meslek Standardı: Ön Büro Yöneticisi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı (10UMS0068-5)

Yeterlilik Birimleri:

 1. Zorunlu Birimler:

12UY0079-5/A1- Ön Büroda İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemi

12UY0079-5/A2- Ön Büro Organizasyon Yapısı ve Temel Mesleki Kavramlar

12UY0079-5/A3- Ön Büro Operasyonu

 1. Seçmeli Birimler:

12UY0079-5/B1- Yabancı Dil

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı: Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Belge Alma Şartı: Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olunması gerekmektedir. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 1 yıldır. Herhangi bir birimden başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu birimlerin sınavına yeniden girme hakkına sahiptir. Birim birleştirme yöntemi ile de belge almaya hak kazanılabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Sınavlar, Ön Büro Yöneticisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği (12UY0079-5) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik (T1) ve performansa dayalı sınavlar (P1, P2) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Teorik sınavlarda, ilgili başarım ölçütlerini ölçecek çoktan tek seçmeli sorulardan oluşan test sınavı uygulanacaktır. Performansa dayalı sınavlar, adaylara ilgili başarım ölçütlerini ölçmeye yönelik uygulamaların yaptırılması ve performanslarının kontrol formları aracılığı ile değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

Ödenen ücret karşılığında adaylar, sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başarısız oldukları sınavlara 2. kez ücretsiz olarak katılabilirler. Ücretsiz sınav hakkını kullanmak için mutlaka sınav başvurusu yapılmalıdır.

ANAPER, sadece A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinden sınav yapacak olup, B grubu seçmeli (yabancı dil) birimlerden sınav yapmayacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi: 5 yıl

Gözetim Sıklığı: Belgenin alındığı tarihten itibaren 40. ayda mesleki performans değerlendirme formu aracılığıyla gözetim yapılır.

Yeniden Belgelendirme: Gözetim sonucu performans değerlendirmesi olumlu olan belge sahibi, belge süresi sona erdiğinde, en az 3 ayı 1. gözetim sonrası olmak kaydıyla toplamda en az 12 ay bu meslekte fiilen çalıştığını belgelendirmesi halinde, 60. ayda bir kez daha gözetime tabi tutulur. Performans değerlendirmesinin yine olumlu olması durumunda, sınava gerek kalmaksızın belgesi 5 yıllığına yenilenir. İkinci 5 yılın sonunda ise belgesini yenilemek için tekrar teorik ve pratik sınava girmesi gerekmektedir. Performans değerlendirmelerinden biri olumsuz olan veya çalışma sürelerini belgelemeyen kişi, belge yenilemede teorik ve pratik sınava alınır.  

Tablo: Ön Büro Yöneticisi (Seviye 5) Sınav Bilgileri

 

A1

A2

A3

T1

T1

T1

P1

P2

Ölçülecek Öğrenme Çıktıları/Başarım Ölçütleri

1, 2, 3

1, 2, 3, 4

5, 6, 7

1, 3

2, 4

Başarı Notu (100 üzerinden)

80

80

80

80

80

Soru Sayısı

20

30

30

-

-

Gereken Doğru Cevap Sayısı

16

24

24

-

-

Sınav Süresi

25 dk

35 dk

35 dk

10 dk

15 dk

T: Teorik Sınav                P: Performansa Dayalı Sınav

 

** Ön Büro Görevlisi (seviye 4) yeterlilik Belgesi sahipleri, A3/P1 sınavından muaf olacaklardır.

A3/P1  Öğrenme Çıktısı 1&3’e Ait Uygulama Sınavı

A3/P2  Öğrenme Çıktısı 2&4’e Ait Uygulama Sınavı

ANAPER Tarafından Gerçekleştirilen Ön Büro Yöneticisi (Seviye 5) Belgelendirme Sınavına İlişkin Genel Bilgiler

 • Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini sınavlardan 1 hafta önce web sayfasındaki kişisel hesaplarından indirerek çıktısını almalıdırlar.
 • Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.
 • Sınavlarda uyulacak kurallar hem sınav giriş belgelerinde hem de ANAPER web sayfasında bildirilir.
 • Sınavın tüm bölümlerinden başarılı olmayan adaylar belge almaya hak kazanamaz. Bununla birlikte sınavın sadece bazı birimlerinden başarılı olan adaylara, talep etmeleri halinde yeterlilik birimi başarı durumu belgesi/yazısı verilir.
 • Adaylar sınavlarla ilgili her türlü gelişme ve bilgilendirmeyi http://anaper.anadolu.edu.tr adresinden ve portallarından takip etmekle yükümlüdür.

Teorik Sınavlara İlişkin Genel Bilgiler

 • Sınavlar online sınav olarak gerçekleştirilebilir. Teorik sınavların tüm birimleri (A1/T1, A2/T1, A3/T1) tek oturumda tamamlanır.
 • İlgili yeterlilik birimindeki teorik sınav sorularının hepsi eşit puanlı olup, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir.
 • Teorik sınavlarda adaylara çoktan tek seçmeli sorulardan oluşan test sınavı uygulanacaktır.
 • Aksi belirtilmedikçe sınav soru ve cevapları yayımlanmaz.

Uygulama Sınavına İlişkin Genel Bilgiler

 • Uygulama sınavlarına girebilmek için teorik sınav oturumlarından başarılı olmak şartı aranmamaktadır.
 • Adaylar sınava girecekleri salon önündeki yoklama listesine isim ve tarih yazarak imza atmalıdırlar.
 • Yoklama listesi, sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika sonunda Salon Başkanları tarafından teslim alınacak olup, geç gelen ve yoklama listesini imzalamayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Yoklama listesinde adı ve imzası bulunduğu halde sırasını kaçırmış olan aday, diğer adayların sınavı tamamlandıktan sonra Salon Başkanı tarafından ikinci kez çağırılarak sınava alınacaktır. İkinci kez çağırıldığında salon önünde hazır bulunmayan aday sınava katılmamış kabul edilir.
 • Uygulama sınavları kamera ile kayıt altına alınacaktır.
 • Ön Büro Görevlisi (Seviye 4) Yeterlilik Belgesine sahip olan adaylar, A3/P1 uygulama sınavından muaf olacaklardır.
 • Adayın performansı, ölçülmesi öngörülen öğrenme çıktılarının başarım ölçütlerini içerecek şekilde oluşturulan senaryoların/talimatların uygulatılması ve kontrol listesi aracılığıyla sınav görevlilerince değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.
 • Uygulama esnasında adayın ön büro otomasyon programlarını kullanma becerisini ölçmek için Fidelio programı kullanılacaktır.
 • Uygulama, ön büro koşullarının oluşturulduğu bir ortamda gerçekleştirilir.
 • Uygulama sınavları aşağıdaki bölümlerden oluşur:

A3/P1 Öğrenme Çıktısı 1 & 3’e ait Uygulama Sınavı: Sınavın bu bölümünde aday, bir konaklama işletmesinin ön bürosu olarak hazırlanmış sınav mekânında kendisine verilen dokümanlar (otel ile ilgili bilgiler, konaklama belgesi, ikram çeki, bagaj fişi, voucher vb.), ekipman (bilgisayar, telefon, key holder vb.) ve yazılımdan (Fidelio Suite 7) uygun olanlarını kullanarak bir senaryo dahilinde oda satış ve rezervasyon işlemlerini gerçekleştirecektir. Sınav sırasında adaya Fidelio yazılımının kullanılması için gerekli olacak şifre verilecektir. Adayın sınavın bu bölümündeki performansı, bir değerlendirici tarafından, A3/P1 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumuna göre değerlendirilir.

A3/P2 Öğrenme Çıktısı 2 & 4’e ait Uygulama Sınavı: Sınavın bu bölümünde aday, konaklama işletmesinin ön bürosu olarak hazırlanmış sınav mekânında Fidelio Suite 7 yazılımı üzerinden, kendisine yazılı olarak sınav esnasında verilen talimatlara uygun olarak resepsiyon operasyonunu ve rezervasyon işlemlerini yürütür. Adayın bu işlemleri gerçekleştirirken yapılan işlem adımından bahsetmesi ve ne yaptığını açıklaması beklenmektedir. Sınav sırasında adaya Fidelio yazılımının kullanılması için gerekli olacak şifre verilecektir. Adayın sınavın bu bölümündeki performansı, bir değerlendirici tarafından, A3/P2 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumuna göre değerlendirilir.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.