Servis Görevlisi (Seviye 2) Gözetim Kuralları 

Genel Bilgiler

 • Servis Görevlisi (Seviye 2) gözetimi, 12UY0093-2 Servis Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Yeterliliği ile belirtilen gözetim esaslarına uygun olarak gerçekleştirilir.
 • ANAPER, Servis Görevlisi (Seviye 2) belge sahiplerini, belgenin geçerlilik süresi boyunca,  belge almaya hak kazandığı tarihten (belgelendirme kararının alındığı tarihten) itibaren 40. ayda gözetime 1 kere tabi tutar.
 • Servis Görevlisi (Seviye 2) mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin gözetimi için çalışanlardan mesleki performans değerlendirme formu istenir.
 • Gözetim zamanı gelen belge sahipleri ve gerekli olması halinde belge sahiplerinin işverenleri, ANAPER tarafından web sayfası duyuruları, epostalar, portal mesajları, SMS gönderimleri, yazılı bilgilendirmeler gibi yöntemlerden uygun olanları aracılığıyla bilgilendirilir.
 • Gözetim kararı/sonuçları belge sahiplerine ve gerekli durumlarda işverenlerine ANAPER tarafından belirlenen yöntemlerle duyurulur.
 • Belge sahibi, gözetime yönelik kararlara İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü'ne uygun olarak itirazda bulunabilir.

Gözetim Raporlarının Değerlendirilmesi

 • Süresi içinde ANAPER’e ulaştırılan gözetim kanıtları öncelikli olarak maddi hatalar ve eksiklikler yönünden değerlendirilir.
 • Gözetim raporlarında maddi hatalar/eksiklikler bulunanlar ile süresi içinde gözetim kanıtını sunmayanlara ek süre tanınır.
 • Mesleki Performans Değerlendirme Formları, olumlu ve olumsuz olma durumuna göre değerlendirilir. Olumsuz raporlar için, belge sahibinin işvereninden/raporu onaylayan yetkiliden, söz konusu olumsuzluklar ve bu olumsuzluklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik bilgi talep edilir.

Olumsuz Değerlendirmelere Yönelik İşlemler

 • Mesleki performans değerlendirme sonuçları olumsuz olan ve bu sonuçlara yönelik sunulan kanıtlar uygun bulunan belge sahiplerine yönelik olarak, söz konusu olumsuzluğun niteliği ve niceliğine göre aşağıdaki işlemlerden uygun olanı gerçekleştirilir:
  • Belge sahibinin yazılı olarak olumsuzlukları düzeltmek üzere uyarılması,
  • Belgenin askıya alınması,
  • Belgenin iptal edilmesi.
 • Gözetim süresinde Mesleki Performans Değerlendirme Formu göndermeyen Servis Görevlisi (Seviye 2) mesleki yeterlilik belgeleri sahiplerinin belgeleri, Servis Görevlisi (Seviye 2) olarak çalışmaya başlayana kadar askıya alınır.
 • Belgenin askıya alınması ve iptal işlemleri, Belgenin Askıya Alınması/İptal Prosedürü'ne uygun olarak yürütülür.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.