Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4) Gözetim Kuralları

Genel Bilgiler

 • Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4) gözetimi, 12UY0106-4 Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği ile belirtilen gözetim esaslarına uygun olarak gerçekleştirilir.
 • ANAPER, Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4) belge sahiplerini, belge almaya hak kazandığı tarihten (belgelendirme kararının alındığı tarihten) itibaren 36.ayda olmak üzere 1 kez gözetime tabi tutar.
 • Gözetim kanıtı olarak çalışanlardan mesleki yetkinlik başarım raporu, bağımsız çalışanlardan hizmet bildirim formu ister.
 • Gözetim zamanı gelen belge sahipleri ve gerekli olması halinde belge sahiplerinin işverenleri, ANAPER tarafından web sayfası duyuruları, epostalar, portal mesajları, SMS gönderimleri, yazılı bilgilendirmeler gibi yöntemlerden uygun olanları aracılığıyla bilgilendirilir.
 • Gözetim kararı/sonuçları belge sahiplerine ve gerekli durumlarda işverenlerine ANAPER tarafından belirlenen yöntemlerle duyurulur.
 • Belge sahibi, gözetime yönelik kararlara İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü'ne uygun olarak itirazda bulunabilir.

Gözetim Raporlarının Değerlendirilmesi

 • Süresi içinde ANAPER’ e ulaştırılan gözetim kanıtları öncelikli olarak maddi hatalar ve eksiklikler yönünden değerlendirilir.
 • Gözetim raporlarında maddi hatalar/eksiklikler bulunanlar ile süresi içinde gözetim kanıtını sunmayanlara ek süre tanınır.
 • Mesleki yetkinlik başarım raporları olumlu ve olumsuz olma durumuna göre değerlendirilir. Olumsuz raporlar için, belge sahibinin işvereninden söz konusu olumsuzluklar ve bu olumsuzluklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik bilgi talep edilir.
 • Hizmet bildirim formları, belge sahiplerinin Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4) olarak çalışma durumuna göre değerlendirilir.

Olumsuz Değerlendirmelere Yönelik İşlemler

 • Gözetim değerlendirmesi sonucu sunulan mesleki yetkinlik başarım raporları olumsuz olan belge sahipleriyle ilgili olarak, uygunsuzluğun niteliği ve niceliğine göre;
  • Belge sahibinin yazılı olarak olumsuzlukları düzeltmek üzere uyarılmasına,
  • Belgenin askıya alınmasına,
  • Belgenin iptal edilmesine karar verilebilir.
 • Gözetim süresinde Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4) olarak çalışmayan ve hizmet bildirim formu ile çalışmadığı belirlenen belge sahiplerinin belgeleri, Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 4) olarak çalışmaya başlayana kadar askıya alınır.
 • Belgenin askıya alınması ve iptal işlemleri, Belgenin Askıya Alınması/İptal Prosedürü'ne uygun olarak yürütülür.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.