BİLGİ İŞLEM DESTEK ELEMANI (SEVİYE 5)

İlgili Meslek Standardı: Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı (12UMS0252-5)

Yeterlilik Birimleri: Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden meydana gelmektedir.

12UY0106-5/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

12UY0106-5/A2: Bilişim Teknolojilerinin Temelleri

12UY0106-5/A3: BT Donanım Parkını Oluşturma ve Kurma

12UY0106-5/A4: BT Sistemlerini Yapılandırma

12UY0106-5/A5: BT Sistemleri Bakımı, Arıza Tespiti ve Sorun Giderme

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı: Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Belge Alma Şartı: Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin hepsinden başarılı olunması gerekmektedir. Yeterlilik belgesi alınması için gerekli sınavların hepsinden 1 yıl içerisinde başarılı olunması zorunludur. 1 yılı geçmesi durumunda katılımcının başarılı olduğu diğer sınavlara da tekrar katılması gerekir. Birim birleştirme yöntemi ile de belge almaya hak kazanılabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Sınavlar, Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği (12UY0106-5) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1, P2) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir. Adaylar, başvurular sırasında aşağıdaki kapsamlardan birini tercih edeceklerdir:

Kapsam 1: Açık Kaynak Sistemler

Kapsam 2: Diğer Sistemler

Teorik sınavlarda, ilgili başarım ölçütlerini ölçecek çoktan tek seçmeli ve doğru/yanlış türündeki sorulardan oluşan test sınavı uygulanabilecektir. Performansa dayalı sınavlar, adaylara ilgili başarım ölçütlerini ölçmeye yönelik uygulamaların yaptırılması ve performanslarının kontrol formları aracılığı ile değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

Ödenen ücret karşılığında adaylar, sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başarısız oldukları sınavlara 2. kez ücretsiz olarak katılabilirler. Ücretsiz sınav hakkını kullanmak için mutlaka sınav başvurusu yapılmalıdır..

Belge Geçerlilik Süresi: 4 yıl

Gözetim: Belgenin alındığı tarihten itibaren 36. ayda kamuda çalışanlardan mesleki yetkinlik başarım raporu, bağımsız çalışanlardan hizmet bildirim formları istenir.

Belge Yenileme: İlk belgelendirme sınavı ile aynı kapsamda ve yenilenen teknolojik gelişmelerle ilgili soruların ağırlıkta olduğu bir sınav uygulanır.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları: Kapsam 1 sınavı sonucu başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan kişiler,  Kapsam 2 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak için Yeterlilik sınavına ilişkin belge geçerlilik süreleri içerisinde Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliğinin 12UY0106-5/A1 ve 12UY0106-5/A3 yeterlilik birimi dışındaki bütün yeterlilik birimlerinin sınavlarına katılmalıdır. Kapsam 2 sınavı sonucu başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olan kişiler, Kapsam 1 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak için Yeterlilik sınavına ilişkin belge  geçerlilik süreleri içerisinde Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliğinin 12UY0106-5/A1 ve 12UY0106-5/A3 yeterlilik birimi dışındaki bütün yeterlilik birimlerinin sınavlarına  katılmalıdır.

Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişiler, Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 4) ve Bilgisayar Donanım Elemanı (Seviye 5) Ulusal Yeterlilikleri alanında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak için, ilgili Ulusal Yeterliliğin kapsamındaki bütün yeterlilik birimlerinin sınavlarına katılmalıdır.

Tablo: Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 5) Sınav Bilgileri

 

A1

A2

A3

A4

A5

T1

T1

T1

P1

P2

T1

P1

P2

T1

P1

P2

Ölçülecek Öğrenme Çıktıları/Başarım Ölçütleri

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 4

3

5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

7

8

1, 2, 4, 5, 7

3

6

Başarı Notu

(100 üzerinden)

70

70

70

100

100

70

100

100

70

100

100

Soru Sayısı

20

30

15

-

-

30

-

-

35

-

-

Gereken Doğru Cevap Sayısı

18

42

11

-

-

21

-

-

25

-

-

Sınav Süresi

25 dk

35 dk

20 dk

10 dk

10 dk

35 dk

10 dk

10 dk

40 dk

10 dk

10 dk

T: Teorik Sınav                P: Performansa Dayalı Sınav

 

A3/P1  Ağ Kablosu Sonlandırma Uygulaması

A3/P2  Sunucu Kabinine BT Donanımının Montajı Uygulaması

A4/P1  İşletim Sistemi Kurulum Uygulaması

A4/P2  Ağ ve İnternet Bağlantısı Kurulum Uygulaması

A5/P1  BT Donanımı Değiştirme Uygulaması

A5/P2  BT Donanımındaki Sorunları Giderme Uygulaması

 

ANAPER Tarafından Gerçekleştirilen Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 5) Belgelendirme Sınavına İlişkin Genel Bilgiler

 • Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini sınavlardan 1 hafta önce web sayfasındaki kişisel hesaplarından indirerek çıktısını almalıdırlar.
 • Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.
 • Sınavlarda uyulacak kurallar hem sınav giriş belgelerinde hem de ANAPER web sayfasında bildirilir.
 • Sınavın tüm bölümlerinden başarılı olmayan adaylar belge almaya hak kazanamaz. Bununla birlikte sınavın sadece bazı birimlerinden başarılı olan adaylara, talep etmeleri halinde yeterlilik birimi başarı durumu belgesi/yazısı verilir.
 • Adaylar sınavlarla ilgili her türlü gelişme ve bilgilendirmeyi http://anaper.anadolu.edu.tr adresinden ve portallarından takip etmekle yükümlüdür.

Teorik Sınavlara İlişkin Genel Bilgiler

 • İlke olarak sınavlar online sınav olarak uygulanır. Farklı yöntemlerin uygulanacak olması halinde sınav duyurusu ile ilan edilir.
 • Teorik sınavların tüm birimleri (A1/T1, A2/T1, A3/T1, A4/T1, A5/T1 ) tek oturumda tamamlanır.
 • İlgili yeterlilik birimindeki teorik sınav sorularının hepsi eşit puanlı olup, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir.
 • Teorik sınavlarda adaylara çoktan tek seçmeli ve doğru/yanlış türünde sorulardan oluşan test sınavı uygulanacaktır.
 • Genel ortak soruların haricinde, teorik sınavlarda, adaylara, sınava başvurdukları kapsama uygun olarak Windows İşletim Sistemi veya Linux İşletim Sistemi/Pardus ile ilgili sorular sorulacaktır.
 • Aksi belirtilmedikçe sınav soru ve cevapları yayımlanmaz.

Uygulama Sınavlarına İlişkin Genel Bilgiler

 • Uygulama sınavlarına girebilmek için teorik sınav oturumlarından başarılı olmak şartı aranmamaktadır.
 • Adaylar, başlama saatinden 15 dk. önce sınav salonuna alınmaya başlanacaktır. Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava katılamazlar.
 • Adaylar, her sınav bölümünde yoklama listelerine imza atacaklardır.
 • Uygulama sınavları kamera ile kayıt altına alınacaktır.
 • Adayların performansı, Bilgi İşlem Destek Elemanı (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği’nde yer alan her bir yeterlilik birimindeki “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre puanlanır.
 • Uygulama sınavlarında, açık kaynak sistemlerden sınava başvuran kişiler Linux İşletim Sistemi/Pardus ve uygulama yazılımlarını, diğer sistemlerden başvuranlar ise Windows İşletim Sistemi ve uygulama yazılımlarını kullanacaklardır.
 • Her bir sınavda, 10 dakikalık sınav süresi aşılmamak kaydı ile hatalı olduğu düşünülen işlemler düzeltilebilir.
 • Uygulama sınavları aşağıdaki bölümlerden oluşur:

A3/P1 Ağ Kablosu Sonlandırma Uygulaması: Aday, sınav esnasında kendisine verilen talimata/senaryoya uygun olarak ağ kablosu sonlandırması yapacak ve bununla ilgili test işlemlerini gerçekleştirecektir. Adayın performansı, tek bir değerlendirici tarafından, A3/P1 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumunu değerlendirmesi suretiyle belirlenir.

A3/P2 Sunucu Kabinine BT Donanımının Montajı Uygulaması: Aday, sınav esnasında kendisine verilen yerleşim planına ve talimata/senaryoya uygun olarak ilgili BT donanımını sunucu rack kabinine monte edecektir. Ayrıca, montaj işleminden sonra kendisine verilen uyarı işaret ve levhalarını uygun şekilde konumlandıracaklardır. Adayın performansı, tek bir değerlendirici tarafından, A3/P2 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumunu değerlendirmesi suretiyle belirlenir.

A4/P1 İşletim Sistemi Kurulum Uygulaması: Aday, kendisine verilen talimata/senaryoya göre başvuru yaptığı sınav kapsamına uygun bir işletim sisteminin (Windows/Linux-Pardus) kurulumunu başlatacak, kurulumu tamamlanmış işletim sistemi üzerinde ileri düzey yapılandırma işlemlerini gerçekleştirecek ve tanılama yazılımları ile sistemi yapılandırmasını inceleyerek kurum ve yapılandırmanın başarıyla tamamlandığını test edecektir. Adayın performansı, tek bir değerlendirici tarafından, A4/P1 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumunu değerlendirmesi suretiyle belirlenir.

A4/P2 Ağ ve İnternet Bağlantısı Kurulum Uygulaması: Aday, ağ ara yüzü bulunan ve başvuru yaptığı sınav kapsamına uygun bir işletim sistemi (Windows/Linux-Pardus) veya BT donanımı üzerinde, sınav esnasında kendisine verilen talimata/senaryoya ve ağ planına uygun olarak, ağ ve internet bağlantısı için gerekli yapılandırmaları gerçekleştirecek ve test edecektir. Adayın performansı, tek bir değerlendirici tarafından, A4/P2 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumunu değerlendirmesi suretiyle belirlenir.

A5/P1 BT Donanımı Değiştirme Uygulaması: Aday, sınav esnasında kendisine verilen talimatta/senaryoda belirtilen depolama birimine, yine talimatta/senaryoda belirtilen yedekleme işlemlerini gerçekleştirecektir. Aday, yedekleme sonrasında talimatta/senaryoda belirtilen dahili bileşenin değişimini yapacaktır. Açık kaynak kodlu sistemlerden sınav başvurusu yapanlar Etkileşimli Tahta sistemindeki bir dahili bileşeni değiştireceklerdir. Adayın performansı, tek bir değerlendirici tarafından, A5/P1 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumunu değerlendirmesi suretiyle belirlenir.

A5/P2 BT Donanımlarındaki Sorunları Giderme Uygulaması: Aday, sınav esnasında kendisine verilen talimata/senaryoya uygun olarak sınav salonunda bulunan BT donanımındaki arıza tespitine yönelik yazılımsal kontrolleri gerçekleştirecektir. Açık kaynak kodlu sistemlerden sınav başvurusu yapanlar Etkileşimli Tahta bileşenine ait bir harici bileşen değişimi yapacaklardır. Adayın performansı, tek bir değerlendirici tarafından, A5/P3 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumunu değerlendirmesi suretiyle belirlenir.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.