TRANSFER ELEMANI (SEVİYE 3)

İlgili Meslek Standardı: Transfer Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı (11UMS0146-3)

Yeterlilik Birimleri:

 1. Zorunlu Birimler:

13UY0155-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma Yöntemleri

13UY0155-3/A2 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri

13UY0155-3/A3 Transfer Süreci

 1. Seçmeli Birimler:

13UY0155-3/B1- Yabancı Dil

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı: Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

Belge Alma Şartı: Yeterlilik belgesi alınabilmesi için A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinin hepsinden başarılı olunması gerekmektedir. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 1 yıldır. Herhangi bir birimden başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu birimlerin sınavına yeniden girme hakkına sahiptir. Birim birleştirme yöntemi ile de belge almaya hak kazanılabilir.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi: Sınavlar, Transfer Elemanı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği (13UY0155-3) ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Teorik sınavlarda, ilgili başarım ölçütlerini ölçecek çoktan tek seçmeli sorulardan oluşan test sınavı uygulanacaktır. Performansa dayalı sınavlar, adaylara ilgili başarım ölçütlerini ölçmeye yönelik uygulamaların yaptırılması ve performanslarının kontrol formları aracılığı ile değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir.

Ödenen ücret karşılığında adaylar, sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başarısız oldukları sınavlara 2. kez ücretsiz olarak katılabilirler. Ücretsiz sınav hakkını kullanmak için mutlaka sınav başvurusu yapılmalıdır.

ANAPER, sadece A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinden sınav yapacak olup, B grubu seçmeli (yabancı dil) birimlerden sınav yapmayacaktır.

Belge Geçerlilik Süresi: 5 yıl

Gözetim: Belgenin alındığı tarihten itibaren 40. ayda mesleki performans değerlendirme formu aracılığıyla gözetim yapılır.

Belge Yenileme: İlk 5 yılın sonunda (60. ayda), belge sahiplerinden ikinci bir mesleki performans değerlendirme raporu istenir. Her iki raporun sonucunun olumlu olması ve bireyin mesleğine iki yıl ara vermeden devam ettiğini belgelemesi halinde bireyin belgesi 5 yıl süre ile uzatılır. İkinci 5 yılın sonunda birey güncel bilgileri içeren yeterlilik sınavına tabi tutulur.

Meslekte Yatay ve Dikey İlerleme Yolları: Transfer Elemanı (Seviye 3) Yeterlilik belgesine sahip kişiler, belli bir deneyim ve/veya eğitim aldıktan sonra seyahat alanındaki diğer meslek gruplarının yeterlilik sınavlarında başarılı olmak şartıyla ilgili mesleklerin mesleki yeterlilik belgelerine sahip olarak ilerleyebilirler.

Tablo: Transfer Elemanı (Seviye 3) Sınav Bilgileri

 

A1

A2

A3

T1

T1

T1

P1

Ölçülecek Öğrenme Çıktıları/Başarım Ölçütleri

1, 2

1, 2

1.2, 2, 3.2

1, 2, 3

Başarı Notu (100 üzerinden)

70

70

80

80

Soru Sayısı

15

10

10

-

Gereken Doğru Cevap Sayısı

11

7

7

 

Sınav Süresi

20 dk

15 dk

15 dk.

15 dk.

T: Teorik Sınav                P: Performansa Dayalı Sınav

A3/P1  Yapılan işle ilgili performansa dayalı sınav

 

ANAPER Tarafından Gerçekleştirilen Transfer Elemanı (Seviye 3) Belgelendirme Sınavına İlişkin Genel Bilgiler

 • Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini sınavlardan 1 hafta önce web sayfasındaki kişisel hesaplarından indirerek çıktısını almalıdırlar.
 • Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.
 • Sınavlarda uyulacak kurallar hem sınav giriş belgelerinde hem de ANAPER web sayfasında bildirilir.
 • Sınavın tüm bölümlerinden başarılı olmayan adaylar belge almaya hak kazanamaz. Bununla birlikte sınavın sadece bazı birimlerinden başarılı olan adaylara, talep etmeleri halinde yeterlilik birimi başarı durumu belgesi/yazısı verilir.
 • Adaylar sınavlarla ilgili her türlü gelişme ve bilgilendirmeyi http://anaper.anadolu.edu.tr adresinden ve portallarından takip etmekle yükümlüdür.

Teorik Sınavlara İlişkin Genel Bilgiler

 • Sınavlar online sınav olarak gerçekleştirilebilir. Teorik sınavların tüm birimleri (A1/T1, A2/T1, A3/T1) tek oturumda tamamlanır.
 • İlgili yeterlilik birimindeki teorik sınav sorularının hepsi eşit puanlı olup, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilememektedir.
 • Teorik sınavlarda adaylara çoktan tek seçmeli sorulardan oluşan test sınavı uygulanacaktır.
 • Aksi belirtilmedikçe sınav soru ve cevapları yayımlanmaz.

Uygulama Sınavlarına İlişkin Genel Bilgiler

 • Uygulama sınavlarına girebilmek için teorik sınav oturumlarından başarılı olmak şartı aranmamaktadır.
 • Adaylar sınava girecekleri salon önündeki yoklama listesine isim ve tarih yazarak imza atmalıdırlar.
 • Yoklama listesi, sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika sonunda Salon Başkanları tarafından teslim alınacak olup, geç gelen ve yoklama listesini imzalamayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Yoklama listesinde adı ve imzası bulunduğu halde sırasını kaçırmış olan aday, diğer adayların sınavı tamamlandıktan sonra Salon Başkanı tarafından ikinci kez çağırılarak sınava alınacaktır. İkinci kez çağırıldığında salon önünde hazır bulunmayan aday sınava katılmamış kabul edilir.
 • Uygulama sınavları kamera ile kayıt altına alınacaktır.
 • Adayın performansı, ölçülmesi öngörülen öğrenme çıktılarının başarım ölçütlerini içerecek şekilde oluşturulan senaryoların uygulatılması ve hazırlanan kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür.
 • Kontrol listelerinde, aday tarafından başarılması gerekli zorunlu kritik adımlar belirlenecek olup, bu zorunlu adımların tamamından başarılı olunması ve toplamda 100 üzerinden 80 alınması gereklidir.
 • Uygulama sanal bir ortamda gerçekleştirilir.
 • Uygulama sınavı aşağıdaki bölümden meydana gelmektedir.

A3/P1 Yapılan İşle İlgili Performansa Dayalı Sınavı: Sınavın bu bölümünde aday, havaalanı yolcu çıkış kapısı, transfer aracı, müşterilerin transfer edileceği konaklama işletmesinin ön bürosu ve transfer elemanının çalıştığı seyahat acentesini temsilen sanal olarak oluşturulmuş donanım ve mekanlardan meydana gelen bir ortamda, kendisine verilen dokümanlar (transfer senaryosu, acenta bilgileri, yolcu listesi, müşteri memnuniyet anketleri, transfer sonu durum rapor formu vb.) ve ekipmandan (taşınabilir beyaz tahta-karşılama levhası, board marker, kalem, maket telsiz vb.) uygun olanlarını kullanarak senaryo dahilinde müşterilerin havaalanından konaklayacakları tesise transfer işlemlerini gerçekleştirecektir. Adayın sınavın bu bölümündeki performansı, bir değerlendirici tarafından, A3/P1 yeterlilik birimindeki başarım ölçütlerinin gerçekleştirilme durumuna göre değerlendirilir. Adaylar, zorunlu kritik adımların tamamından başarılı olmak ve sınavın bütününden asgari 80 almaları durumunda başarılı sayılırlar. Zorunlu kritik adımlar, ilgili ulusal yeterlilikteki BY1, BY7, BY8, BY10 ve BY21 numaralı beceri ve yetkinlikler olarak belirlenmiştir.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.