İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Rev. 01 Yeniden Belgelendirme Süreci

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi sahibi olup yeniden belgelendirme zamanı yaklaşan kişiler aşağıdaki kurallar çerçevesinde ANAPER’e yeniden belgelendirme başvurusu yapabileceklerdir:

 1. Yeniden belgelendirme başvurusu İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Revizyon 01 kapsamında belirtilen yeniden belgelendirme yöntemine uygun olarak gerçekleştirilecek olup, başarılı olan kişilere Revizyon 01 çerçevesinde yeni belgeler verilecektir.
 2. Yeniden belgelendirme başvuruları, https://anaperportal.anadolu.edu.tr/ adresinden (e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılmak suretiyle) en erken belge geçerlilik süresinin bitiminden 5 ay önce gerçekleştirilebilecektir. Bu süreye uymayan başvurular başvuru değerlendirme aşamasında kabul edilmez ve başvuru sahibine ücret iadesi yapılır.
 3. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
 4. Yeniden belgelendirme başvurusu belgenin ilk alındığı yere bakılmaksızın MYK tarafından yetkilendirilmiş her kuruluşa yapılabilir.
 5. Belgelendirme başvurusunda belge sahipleri aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı tercih edeceklerdir:

a) Belge geçerlilik süresi içindeki aşağıdaki bilgileri içeren bir portfolyo dosyasının sunulması

 • Toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıtları veya son 6 ay içerisinde halihazırda fiilen çalıştığına dair resmi kayıtları sunması 
 • En az 3 farklı danışan profilini (iş arayan, iş değiştirmek isteyen/daha iyi şartlarda iş arayan, dezavantajlı/engelli iş arayan vb.) içeren 5 farklı danışan görüşmesi kaydı,
 • En az 2 farklı işveren profilini (en az iki farklı sektör ve iki farklı işletme büyüklüğü – mikro, küçük, orta, büyük -  olacak şekilde) içeren 5 farklı işveren görüşmesi kaydı
 • En az 2 farklı kapsamda (farklı tür okul veya farklı görüşme kapsamı) ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde 3 eğitim-öğretim kurumu görüşmesi raporları 

b)  A2/P1, A3/P1 ve A3/P2 sınavlarına başvurularak girilmesi

 1. Toplamda en az 2 yıl  veya son 6 ay içerisinde halihazırda fiilen İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) olarak çalıştığını belgeleyemeyen veya bu kapsamdaki değerlendirmeleri başarısız bulunan belge sahipleri, başvuru yapmak ve ücretini ödemek kaydıyla A2/P1, A3/P1 ve A3/P2 sınavlarının tamamına katılmak durumundadır. Bu nedenle çalışma kaydı sunamayacak belge sahiplerinin doğrudan yeniden belgelendirme sınavlarına başvurmaları tavsiye edilir.
 2. Portfolyo değerlendirmesi yoluyla yapılacak başvurular süresi içerisinde her zaman yapılabilir. Ancak, belirlenen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve başvuru ücreti iade edilir.
 3. Portfolyo başvurusu onaylanan kişilerin sistem üzerinden gönderdikleri evraklar esas alınarak değerlendirmeleri yapılır, e-devlet üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen başvurularda ıslak imzalı dokümanların ayrıca gönderilmesine gerek yoktur.
 4. Portfolyolardaki eksiklikler için belge süresinin bitimine kadar belge sahiplerine eksikleri tamamlamaları için süre verilecektir. Ancak belgelendirmeyi riske atmayacak bir süre zarfında eksiklikleri gidermeleri belge sahiplerinin sorumluluğundadır. Eksiği bulunmayan bir dosyanın değerlendirilmesi, itiraz süreçleri de göz önüne alınarak 3 işgünü ile 40 işgünü arasında değişebilmektedir.
 5. Portfolyo sunup, portfolyonun herhangi bir bölümünden başarısız olan belge sahipleri sadece başarısız oldukları bölümden başvuru yapmak ve ücretini ödemek koşuluyla yeniden belgelendirme sınava katılmak durumundadır. Belge yenileme sürecini riske atmamak için adayların bu olasılıkları göz önüne alarak belge bitiminden uygun süreler önce belge yenilemelerini başlatmaları tavsiye edilir.
 6. Portfolyo değerlendirme ve sınav ücretleri ayrı ayrı alındığından, portfolyodan başarısız olan bir belge sahibinin başarısız olduğu bölümlerden sınava katılması için de sınav ücretini yatırması gerekmektedir.
 7. Yeniden belgelendirme sınavlarına yapılacak başvurularda, belge sahipleri, yeniden belgelendirme sınavlarının sonuçlanması için gereken asgari süreyi göz önüne almalı ve belge geçerlilik süresi bitiminden önce yeniden belgelendirme kararının alınabileceği tarihteki bir sınava başvuru yapmalıdır. Sınav sonrasında itiraz süreçleriyle birlikte belgelendirme kararının alınabilmesi için gerekli süre ortalama 1 aydır. ANAPER bu süreci kolaylaştırmak için belge geçerlilik sürelerinin bitimine belirli bir süreden daha az vakit kalmış belge sahiplerinin başvurusunu kabul etmeyeceğini duyurabilir.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.