• ANAPER’in faaliyetleri ile ilgili her türlü itiraz veya şikâyet başvurusu ANAPER portal üzerinden, ihtiyaç halinde F-44 Soru İtiraz Formu ve/veya F-17 İtiraz ve Şikâyet Formu’nun doldurulması suretiyle şahsen yapılabilir.
 • İtirazlar sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve belgelendirmeye ilişkin kararlara (belgelendirme, askıya alma, iptal, gözetim vb.) yapılabilir; itirazların yapılmasında süre sınırlaması vardır. Süresi dışında yapılan itirazlar kabul edilmez.
 • Şikâyet başvurusu itiraza konu olan alanlar dışındaki ANAPER faaliyet ve eylemlerine ilişkin yapılabilir; şikâyet bildiriminde süre sınırlaması yoktur.
 • İtiraz ve şikâyetin alındığına ilişkin bilgilendirme portal üzerinden yapılır. Gerekli hallerde eposta, SMS, duyuru,vb. yöntemler de kullanılabilir. Talep edilmesi durumunda resmi yazı ile bildirim yapılabilir.
 • İtirazların/şikayetlerin yapılmasıyla ilgili süreler aşağıdaki gibidir:
  • Sorulara itiraz: Teorik sınavların hemen bitiminde, adaylara verilen süre içinde gerek online olarak, gerek F-44 Soru İtiraz Formu’nun doldurulması suretiyle (aksi belirtilmedikçe sınav soru ve cevapları yayımlanmaz)
  • Sonuçlara itiraz: Sonuçların duyurulduğu tarihten itibaren 3 (üç) işgünü
  • Kararlara itiraz: Kararın duyurulduğu tarihten itibaren 10 (on) işgünü
  • Şikayet: Süre sınırlaması yoktur.
 • Aynı itirazın/şikâyetin ikinci kez değerlendirilmesine yönelik talep kabul edilmez.
 • Şikâyette bulunan kişiye ve içeriğine ilişkin bilgiler sürecin her aşamasında ve sonuçlandırılıp saklanması boyunca gizli tutulur.

İtiraz / Şikayet başvurusu için tıklayınız.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.