BAŞVURULAR 23.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN ALINMAYA BAŞLANACAKTIR!

Tüm başvurular https://anaperportal.anadolu.edu.tr adresi üzerinden E-Devlet girişi ile yapılacaktır.

E-devlet kapısı üzerinden alınan tüm başvurular, başvuru sahiplerinin yasal sorumluluğunda olup, başvuru sahipleri başvuruda verdikleri tüm bilgi, beyan, taahhüt ve yaptığı seçimlerin doğruluğunu kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

GENEL BİLGİLENDİRME:

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliği 07.09.2016 tarihinde revize edilmiştir (Revizyon 01). ANAPER, yayına giren 01 numaraları revizyona göre aşağıdaki şartlara uygun olarak yeniden belgelendirme gerçekleştirecektir. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Rev. 01’e göre yapılacak yeniden belgelendirme sürecine ve kurallara ilişkin bilgiler için lütfen tıklayın.

Belgelendirme başvurusunda belge sahipleri aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı tercih edeceklerdir:

a) Belge geçerlilik süresi içindeki aşağıdaki bilgileri içeren bir portfolyo dosyasının sunulması

 • Toplamda en az 2 yıl İş ve Meslek Danışmanı olarak çalıştığına dair resmi kayıtlar
 • En az 3 farklı danışan profilini (iş arayan, iş değiştirmek isteyen/daha iyi şartlarda iş arayan, dezavantajlı/engelli iş arayan vb.) içeren 5 farklı danışan görüşmesi kaydı
 • En az 2 farklı işveren profilini (en az iki farklı sektör -imalat, hizmet vb.- ve iki farklı işletme büyüklüğü – mikro, küçük, orta, büyük -  olacak şekilde) içeren 5 farklı işveren görüşmesi kaydı
 • Ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde 3 eğitim-öğretim kurumu görüşmesi raporları

b) A1/T1, A2/P1, A3/P1 ve A3/P2 sınavlarına başvurularak girilmesi

Tüm başvurular, en erken belge geçerlilik süresinin bitiminden 5 ay önce yapılabilecektir. Bu süreye uymayan ve belge geçerlilik süresinden sonra yapılan başvurular başvuru değerlendirme aşamasında kabul edilmez ve başvuru sahibine ücret iadesi yapılır.

Başvuru sahipleri, gerek portfolyo değerlendirme, gerek sınav ile yapılacak başvurularda itiraz süreçleri, belgelendirme karar süreçleri, başarısız olunması durumunda yeterlilikte tanımlanan diğer yeniden belgelendirme başvurularının yapılabilmesi için gerekli asgari süreleri mutlaka göz önüne almalı ve uygun bir süre içinde başvurularını gerçekleştirmelidir.

Portfolyo başvuruları, belge bitiminden önceki 5 aylık süre göz önüne alınarak belge geçerlilik süresi içinde her zaman yapılabilir. Ancak belge sahiplerinin başvurularını geciktirmeleri, süresi içinde belge yenileyememeleri ile sonuçlanabilir. Belge sahiplerinin bu riskleri göz önüne alarak başvuru yapmaları tavsiye edilir.

Sınav yoluyla başvurular sınav takvimine göre yapılacaktır.

Yeniden belgelendirme sınavına yapılan başvurularda başvurusu onaylanan kişilere ücret iadesi yapılmaz. Dosya yoluyla yapılan başvurularda başvuru sahibi tarafından tamamlanıp onaylanan başvurlar için  ücreti iade edilmez.

Dosya başvurusundan başarısız olup ilgili yeterlilik birimi ile tanımlanan sınavlara girmek durumunda kalan belge sahipleri, başvuru yapmak ve ücretini ödemek kaydıyla sınavlara girebilirler. Ödenen sınav ücretleri karşılığında belge sahipleri süresi içinde başvuru yaparak başarısız olunan alanlardaki 2. sınava ücretsiz katılabilirler. Yeniden belgelendirme başvurusunu bu haklar ve süreçleri göz önüne almadan gerçekleştirdiği için belge geçerlilik süresi içinde 2. bir yeniden belgelendirme sınavına katılamayacak olmaları belge sahiplerinin kendi sorumluluğundadır. Dolayısıyla belge sahiplerinin bu hususları dikkate almaları tavsiye edilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE EVRAKLARI:

Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. Başvuru sahiplerinin e-Devlet girişleri için gerekli şifre alım/doğrulama işlerini tamamlamaları önemlidir. Başvurunuzu başlatmak için tıklayınız.

Başvuruya ilişkin tüm bilgiler ve taahhütler sistem üzerinden başvuru sahibi tarafından okunduktan sonra onaylanarak kabul edilecektir. Sistem onaylarının verilmesi, başvuru sahiplerinin yasal olarak başvurularını yaptıkları ve belgelendirme şartlarını (ST-02 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi, ST-05 Yeniden Belgelendirme Taahhütnamesi) kabul ettiği anlamına gelmektedir.

Sistem üzerinden gerekli onaylamalar yapıldıktan sonra portala yüklenecek dokümanlar şunlardır:

 1. Sınava katılacak engelli adaylar için engel durumunu gösterir sağlık raporu
 2. Portfolyo başvurusu yapacaklar için;
  1. Belge sahibinin çalıştığı kurumun amiri tarafından her sayfası onaylanmış F-43A, F-43B, F43C İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Yeniden Belgelendirme Portfolyo Formları
  2. İmzalı/onaylı 2 yıl çalıştığını gösteren kayıt
 3. Portfolyo dosyasında sunulan (sisteme imzalı olarak yüklenen) formların asılları MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin alınması esnasında AÖF bürolarına teslim edilmek üzere mutlaka saklanmalıdır.

BAŞVURU ÜCRETLERİ, BAŞVURULAR VE SINAV TAKVİMİ

 • Bireysel başvurular sistem üzerinden kredi kartı ödemesi ile yapılır. 
 • Portfolyo yoluyla yapılacak yeniden belgelendirme başvuru ücreti 150 TL’dir.
 • Portfolyo başvurusunda eksik evrakları olanlara belge geçerlilik sürelerinin sonuna kadar ek süre verilecektir. Portfolyo değerlendirmesinden başarısız olanlara ücret iadesi yapılmaz.
 • Yeniden belgelendirme ücretlerine, belge yenilemeye hak kazananlardan MYK tarafından talep edilen MYK belge masraf karşılığı dahil değildir. 2017 belge masraf karşılığı 100 TL’dir. Yetkili tüm kuruluşlarda başarılı olup belgesini yenilemeye hak kazananların söz konusu belge masraf karşılığını ödemeleri gerekmektedir.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Yeniden Belgelendirme Sınav Takvimi

BAŞVURU TARİHLERİ

SINAV TARİHLERİ

23-29 Ocak 2017

04-05 Şubat 2017

30 Ocak – 10 Şubat 2017

25-26 Şubat 2017

SINAV ÜCRETLERİ

Toplam Ücret

A1, A2, A3

570 TL

Yeterlilik Birimi Bazında

A1 (T1)

60 TL

A2 (P1)

180 TL

A3 (P1, P2)

330 TL

Sınav Bölümü Bazında

A1/T1

60 TL

A2/P1

180 TL

A3/P1

180 TL

A3/P2

150TL

Başvuru Yeri

 https://anaperportal.anadolu.edu.tr

Sınav Kontenjanı

Her sınav için kontenjan 75 kişidir.

Sınav Yerleri

Eskişehir

Eskişehir

             
 

ANAPER, sınav tarihlerinde ve kontenjan bilgisinde önceden duyurmak koşuluyla değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru sahipleri, yeniden belgelendirme sınavlarının bir kısmından başarısız olmaları durumunda ANAPER’de yapılacak ikinci sınava ücretsiz olarak katılabilirler. Farklı bir kurumda yeniden belgelendirme sınavına katılmak istenmesi durumunda yeniden belgelendirme sınavlarının tamamına katılmaları gereklidir.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Genel sınav kuralları için tıklayınız. 

Yayınlanma Tarihi: 31/01/2017

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.