İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Rev. 01 kapsamında sınava katılacak adaylar, A3/P2 Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması sınavı kapsamında 5 farklı sunum konusundan birini tercih ederek bir sunum hazırlayacaklardır. Tercih edilebilecek sunum konuları şunlardır:

 1. İş ve Meslek Danışmanlığının Çerçevesi
 2. İş ve Meslek Danışmanlığı Süreci ve Uygulaması
 3. İstihdamla İlgili Kurum ve Kuruluşlar
 4. İşe Alım Süreci
 5. Etkili İş Görüşmesi Teknikleri

 

Sunumun özellikleri aşağıdaki gibidir:

 • Adaylar seçecekleri konuya ait sunum içeriğini kendileri düzenlemeli ve gerekli unsurlarla ulusal yeterlilikteki yetkinliklerin ölçülmesini sağlayacak şekilde zenginleştirmelidirler.
 • Bilgisayar ortamında sunulacak sunumlar pdf formatında olmalı, toplamda 10 sayfayı ve  10 MB dosya büyüklüğünü geçmemelidir. Sunumun aslı 22 Mart 2017 mesai bitimine kadar anaper@anadolu.edu.tr adresine konu satırına “A3/P2 Sunum Dosyası” yazılarak gönderilmelidir. Belirtilen süre içinde sunum göndermeyen veya arzu edenler sınav esnasında aynı konular içinden seçim yaparak farklı yöntemlerle (sözlü, tahta karşısında vb.) sunum yapabileceklerdir.
 • Adaylar yanlarında kendilerinden istenenler hariç hiçbir malzeme, not, doküman vb. getirmeyeceklerdir. Aksi takdirde kopya işlemi uygulanır.
 • Bilgisayar ortamında sunum yapmayacaklar için sınav salonunda beyaz tahta ve kalem bulunacaktır. Yazılı ve/veya sözlü olarak da sunum gerçekleştirilebilir. Bu durumda da ulusal yeterlilikteki yetkinliklerin ölçülmesini sağlayacak kapsamda bir sunumun yapılması beklenmektedir.
 • Sunumların içeriğinin ulusal yeterliliğin A3/P2 birimindeki Beceri ve Yetkinlikleri (BY) karşılayacak şekilde hazırlanması ve sunulması belge sahiplerinin sorumluluğundadır.
 • Sunum süresi 10 dakikayı aşmamalı, zamanlama iyi ayarlanmalıdır.

 

A3/P2 Beceri ve Yetkinlik (BY) Listesi

 

 

No

 

Beceri ve Yetkinlik İfadesi

UMS

İlgili

Bölüm

Yeterlilik Birimi 

Başarım Ölçütü

Değerlendirme  Aracı

BY.8

Görüşme/sunum süresince beden dili kurallarına (jest ve mimikleri doğru bir şekilde kullanma, göz teması kurma, abartılı hareketlerden kaçınma vb.) uygun hareket eder.

J,K

2.1-2.4

3.1-3.4

P1, P2

BY.9

Görüşme/sunum sürecince etkili iletişim tekniklerini

(dili akıcı ve anlaşılır bir şekilde kullanma, ses tonu ve vurguları doğru kullanma, vb.) uygular.

J,K

2.1-2.4

3.1-3.4

P1, P2

BY.11

Sunuma başlamadan önce kendisi ve kurumu hakkında bilgi verir*.

3.3.31

3.1

3.2

P2

BY.12

Sunumun amacı ve kapsamı hakkında genel bilgi verir*.

3.3.31

3.1

3.2

P2

BY.13

Görüşme/sunum süresini etkili ve verimli bir şekilde kullanır.

3.3.31

3.1 3.2

P1, P2

BY.14

Sunumun içerik akışını (anlatılanların sunum görselleriyle uyumunu sağlama, verilen örneklerin sunum konusuyla ilişkisi kurma, konuyu sunum süresince anlaşılır kılma, anlatılanların sunumun temasına ve amacına uygun olması, anlatılanlar arasında bütünlük sağlayabilme vb.) etkili bir şekilde yönetir.

3.3.31

3.1

3.2

P2

BY.15

Sunumu özetleyerek tamamlar.

3.3.31

3.1

3.2

P2

BY.16

Dinleyicinin sunum ile ilgili sorularının olup olmadığını belirler.

3.3.31

3.1

3.2

P2

(*) Performans sınavında başarılması zorunlu kritik adımlardır.

 

 

Yayınlanma Tarihi: 20/03/2017

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.