Sevgili Adaylar,

 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavı 07.09.2016 tarihinde yayımlanan İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6)Ulusal Yeterliliği Revizyon 01’e uygun olarak gerçekleştirilecektir. Revizyon 01, 00 no’lu revizyona kıyasla önemli farklılıklar içermektedir. Bu nedenle katılacağınız sınavın esasını oluşturan revizyonu dikkatlice incelemeniz, sorumlu tutulacağınız bilgi ifadeleri ile beceri ve yetkinlikleri öğrenmeniz önemlidir. http://anaper.anadolu.edu.tr/v1/alts/11uy0017-6-is-ve-meslek-danismaniseviye-6rev011489396554/14 bağlantısından genel bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6), belgelendirme sınavının kapsamı aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 • A1/T1 (İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim) – Teorik sınav
 • A2/T1 (Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi) – Teorik sınav
 • A3/T1 (İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi) – Teorik sınav
 • A2/P1 (Danışan Görüşmesi Uygulaması) – Uygulama sınavı
 • A3/P1 (İşveren Görüşmesi Uygulaması) – Uygulama sınavı
 • A3/P2 (Eğitim-Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması) – Uygulama sınavı

 

Sınavlarda dikkat edilecek önemli konular aşağıdaki gibidir.

 

 • Teorik sınav, toplamda 90 adet, ulusal yeterlilikteki yeterlilik biriminde (A1/T1, A2/T1, A3/T1) yer alan Bilgi İfadeleri (BG)’ni ölçecek sorulardan meydana gelmektedir. Başarı notu her yeterlilik birimi teorik sınavı için 70’tir.
 • Uygulama sınavları, ulusal yeterlilikteki her bir yeterlilik biriminde (A2/P1, A3/P1, A3/P2) yer alan Beceri ve Yetkinlik (BY) ifadelerini ölçecek şekilde gerçekleştirilir. Yani, sınava katılan adaylardan BY listelerindeki tüm davranışları uygun şekilde sergilemeleri beklenmektedir.
 • 00 no’lu revizyondaki Danışan Görüşmesi sınavından farklı olarak,  A2/P1 bölümünde adaya sunulan örnek bir kişilik testinin de değerlendirilmesi ve görüşme boyunca yapılan tespit ve eylemlere dahil edilmesi beklenmektedir. Örnek bir kişilik testi sınav öncesinde sizlere gönderilecektir.
 • A3/P1 sınavı ise bu revizyon ile ilk kez gerçekleştirilecek olup adayların bir işveren görüşmesi gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
 • A3/P2 sınavında sınav öncesinde size bildirilen sunum konularından biri için sunum hazırlamanız ve  ilgili yeterlilik birimindeki BY’lere uygun olarak sunumu gerçekleştirmeniz beklenmektedir. Sunum hazırlamayı tercih etmeyen adaylar, verilen konulardan birini seçerek sözlü sunum da yaoabileceklerdir.
 • Uygulama sınavlarının tamamında başarı notu 70 olup, ayrıca her bir yeterlilik birimi için BY listelerinde * ile işaretlenmiş olan kritik adımların tamamından da başarılı olunması gerekmektedir. Bir yeterlilik biriminde, 70 üzerinde bir not alınsa dahi BY listesindeki kritik adımlardan herhangi birinden başarısız olunduysa adaylar sınavın bu bölümünden başarısız kabul edileceklerdir.
 • Yeniden belgelendirme sınavına katılacak adayların sınav kapsamı ilk kez belgelendirme sınavına katılacak olanlardan farklı olup A1/T1, A2/P1, A3/P1 ve A3/P2’den meydana gelmektedir.

 

ANAPER tarafından gerçekleştirilen sınav kurallarıyla ilgili bilgi almak için http://anaper.anadolu.edu.tr/v1/s/sinav-kurallari1396523374/15 bağlantısını tıklayınız.

 

Başarılar dileriz.

Yayınlanma Tarihi: 22/03/2017

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.