İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliği 07.09.2016 tarihinde revize edilmiştir (Revizyon 01). Bu kapsamda tüm yeniden belgelendirme başvuruları https://anaperportal.anadolu.edu.tr adresi üzerinden E-Devlet kapısı girişi ile yapılacaktır.

E-devlet kapısı üzerinden alınan tüm başvurular, başvuru sahiplerinin yasal sorumluluğunda olup, başvuru sahipleri başvuruda verdikleri tüm bilgi, beyan, taahhüt ve yaptığı seçimlerin doğruluğunu kabul etmiş ve onaylamış sayılır.

Tüm başvurular, en erken belge geçerlilik süresinin bitiminden 5 ay önce yapılabilecektir. Bu süreye uymayan ve belge geçerlilik süresinden sonra yapılan başvurular başvuru değerlendirme aşamasında kabul edilmez ve başvuru sahibine ücret iadesi yapılır.

Portfolyo başvuruları, belge bitiminden önceki 5 aylık süre göz önüne alınarak belge geçerlilik süresi içinde her zaman yapılabilir. Ancak belge sahiplerinin başvurularını geciktirmeleri, süresi içinde belge yenileyememeleri ile sonuçlanabilir. Belge sahiplerinin bu riskleri göz önüne alarak başvuru yapmaları tavsiye edilir.

Sınav yoluyla başvurular sınav takvimine göre yapılacaktır.

Yeniden belgelendirme sınavına yapılan başvurularda başvurusu onaylanan kişilere ücret iadesi yapılmaz. Dosya yoluyla yapılan başvurularda, başvuru sahibi başvurusunu tamamlayıp onayladıktan sonra başvuru ücreti iade edilmez.

Dosya başvurusundan başarısız olup ilgili yeterlilik birimi ile tanımlanan sınavlara girmek durumunda kalan belge sahipleri, başvuru yapmak ve ücretini ödemek kaydıyla sınavlara girebilirler. Ödenen sınav ücretleri karşılığında belge sahipleri süresi içinde başvuru yaparak başarısız olunan alanlardaki 2. sınava ücretsiz katılabilirler. Yeniden belgelendirme başvurusunu bu haklar ve süreçleri göz önüne almadan gerçekleştirdiği için belge geçerlilik süresi içinde 2. bir yeniden belgelendirme sınavına katılamayacak olmaları belge sahiplerinin kendi sorumluluğundadır. Dolayısıyla belge sahiplerinin bu hususları dikkate almaları tavsiye edilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE EVRAKLARI:

Başvurular, e-Devlet kapısı aracılığı ile https://anaperportal.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvuru sahiplerinin e-Devlet girişleri için gerekli şifre alım/doğrulama işlerini tamamlamaları önemlidir.

Başvuruya ilişkin tüm bilgiler ve taahhütler sistem üzerinden başvuru sahibi tarafından okunduktan sonra onaylanarak kabul edilecektir. Sistem onaylarının verilmesi, başvuru sahiplerinin yasal olarak başvurularını yaptıkları ve belgelendirme şartlarını (ST-02 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi, ST-05 Yeniden Belgelendirme Taahhütnamesi) kabul ettiği anlamına gelmektedir.

Sistem üzerinden gerekli onaylamalar yapıldıktan sonra portala yüklenecek dokümanlar şunlardır:

 1. Sınava katılacak engelli adaylar için engel durumunu gösterir sağlık raporu
 2. Portfolyo başvurusu yapacaklar için;
  1. Belge sahibinin çalıştığı kurumun amiri tarafından her sayfası paraflanmış/onaylanmış F-43AF-43BF43C İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Yeniden Belgelendirme Portfolyo Formları
  2. İmzalı/onaylı 2 yıl çalıştığını gösteren kayıt
 3. Portfolyo dosyasında sunulan (sisteme imzalı olarak yüklenen) formların asılları MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin alınması esnasında AÖF bürolarına teslim edilmek üzere mutlaka saklanmalıdır.

DİKKAT: Formların doldurulmasında dikkat edilecek esaslar portalda açıklanmıştır. Lütfen bu açıklamaları okumadan formlarınızı doldurmayınız.

BAŞVURU ÜCRETLERİ VE TOPLU BAŞVURULAR

 • Bireysel başvurular sistem üzerinden kredi kartı ödemesi ile yapılır. 
 • Portfolyo yoluyla yapılacak yeniden belgelendirme başvuru ücreti 150 TL’dir.
 • Portfolyo başvurusunda eksik evrakları olanlara belge geçerlilik sürelerinin sonuna kadar ek süre verilecektir. Portfolyo değerlendirmesinden başarısız olanlara ücret iadesi yapılmaz.
 • Yeniden belgelendirme ücretlerine MYK belge masraf karşılığı dahil değildir. 2017 belge masraf karşılığı 100 TL’dir

 

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.