GENEL BİLGİLENDİRME:

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliği 21.02.2018 tarihinde revize edilmiştir (Revizyon 02). ANAPER, yayına giren 02 numaraları revizyona göre aşağıdaki şartlara uygun olarak yeniden belgelendirme gerçekleştirecektir. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Rev. 02’e göre yapılacak yeniden belgelendirme sürecine ve kurallara ilişkin bilgiler için lütfen tıklayın.

Belgelendirme başvurusunda belge sahipleri aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı tercih edeceklerdir:

a) Belge geçerlilik süresi içindeki aşağıdaki bilgileri içeren bir portfolyo dosyasının sunulması

 • Toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıtları veya son 6 ay içerisinde halihazırda fiilen çalıştığına dair resmi kayıtları sunması
 • En az 3 farklı danışan profilini (iş arayan, iş değiştirmek isteyen/daha iyi şartlarda iş arayan, dezavantajlı/engelli iş arayan vb.) içeren 5 farklı danışan görüşmesi kaydı
 • En az 2 farklı işveren profilini (en az iki farklı sektör -imalat, hizmet vb.- ve iki farklı işletme büyüklüğü – mikro, küçük, orta, büyük -  olacak şekilde) içeren 5 farklı işveren görüşmesi kaydı
 • Ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarını kapsayacak şekilde 3 eğitim-öğretim kurumu görüşmesi raporları

b) A2/P1, A3/P1 ve A3/P2 sınavlarına başvurularak girilmesi

Tüm başvurular, en erken belge geçerlilik süresinin bitiminden 5 ay önce yapılabilecektir. Bu süreye uymayan ve belge geçerlilik süresinden sonra yapılan başvurular başvuru değerlendirme aşamasında kabul edilmez ve başvuru sahibine ücret iadesi yapılır.

Başvuru sahipleri, gerek portfolyo değerlendirme, gerek sınav ile yapılacak başvurularda itiraz süreçleri, belgelendirme karar süreçleri, başarısız olunması durumunda yeterlilikte tanımlanan diğer yeniden belgelendirme başvurularının yapılabilmesi için gerekli asgari süreleri mutlaka göz önüne almalı ve uygun bir süre içinde başvurularını gerçekleştirmelidir.

Portfolyo başvuruları, belge bitiminden önceki 5 aylık süre göz önüne alınarak belge geçerlilik süresi içinde her zaman yapılabilir. Ancak belge sahiplerinin başvurularını geciktirmeleri, süresi içinde belge yenileyememeleri ile sonuçlanabilir. Belge sahiplerinin bu riskleri göz önüne alarak başvuru yapmaları tavsiye edilir.

Sınav yoluyla başvurular sınav takvimine göre yapılacaktır.

Yeniden belgelendirme sınavına yapılan başvurularda başvurusu onaylanan kişilere ücret iadesi yapılmaz. Dosya yoluyla yapılan başvurularda ise başvuru ücreti iade edilmez.

Dosya başvurusundan başarısız olup ilgili yeterlilik birimi ile tanımlanan sınavlara girmek durumunda kalan belge sahipleri, başvuru yapmak ve ücretini ödemek kaydıyla sınavlara girebilirler. Ödenen sınav ücretleri karşılığında belge sahipleri süresi içinde başvuru yaparak başarısız olunan alanlardaki 2. sınava ücretsiz katılabilirler. Yeniden belgelendirme başvurusunu bu haklar ve süreçleri göz önüne almadan gerçekleştirdiği için belge geçerlilik süresi içinde 2. bir yeniden belgelendirme sınavına katılamayacak olmaları belge sahiplerinin kendi sorumluluğundadır. Dolayısıyla belge sahiplerinin bu hususları dikkate almaları tavsiye edilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ VE EVRAKLARI:

Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecektir. Başvuru sahiplerinin e-Devlet girişleri için gerekli şifre alım/doğrulama işlerini tamamlamaları önemlidir. Başvurunuzu başlatmak için tıklayınız.

Başvuruya ilişkin tüm bilgiler ve taahhütler sistem üzerinden başvuru sahibi tarafından okunduktan sonra onaylanarak kabul edilecektir. Sistem onaylarının verilmesi, başvuru sahiplerinin yasal olarak başvurularını yaptıkları ve belgelendirme şartlarını (ST-02 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi, ST-05 Yeniden Belgelendirme Taahhütnamesi) kabul ettiği anlamına gelmektedir.

Sistem üzerinden gerekli onaylamalar yapıldıktan sonra portala yüklenecek dokümanlar şunlardır:

 1. Sınava katılacak engelli adaylar için engel durumunu gösterir sağlık raporu
 2. Portfolyo başvurusu yapacaklar için;
  1. Belge sahibinin çalıştığı kurumun amiri tarafından her sayfası onaylanmış F-43A, F-43B, F43C İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Yeniden Belgelendirme Portfolyo Formları
  2. İmzalı/onaylı 2 yıl çalıştığını gösteren kayıt
 3. Portfolyo dosyasında sunulan (sisteme imzalı olarak yüklenen) formların asılları MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin alınması esnasında AÖF bürolarına teslim edilmek üzere mutlaka saklanmalıdır.

BAŞVURU ÜCRETLERİ VE SINAV TAKVİMİ

 • Bireysel başvurular sistem üzerinden kredi kartı ödemesi ile yapılır.
 • Portfolyo yoluyla yapılacak yeniden belgelendirme başvuru ücreti 175 TL’dir.
 • Portfolyo başvurusunda eksik evrakları olanlara belge geçerlilik sürelerinin sonuna kadar ek süre verilecektir. Portfolyo değerlendirmesinden başarısız olanlara ücret iadesi yapılmaz.
 • Yeniden belgelendirme ücretlerine MYK belge masraf karşılığı dahil değildir. 2020 belge masraf karşılığı 150 TL’dir.
 • Sınav takvimi için tıklayınız.

Başvuru sahipleri, yeniden belgelendirme sınavlarının bir kısmından başarısız olmaları durumunda ANAPER’de yapılacak ikinci sınava ücretsiz olarak katılabilirler. Farklı bir kurumda yeniden belgelendirme sınavına katılmak istenmesi durumunda yeniden belgelendirme sınavlarının tamamına katılmaları gereklidir.

İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgelendirme sınavının nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Genel sınav kuralları için tıklayınız.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.