Anadolu Üniversitesi Üst Yönetimi;

ANAPER’in kalite politikasında belirtilen değerler çerçevesinde başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere eşit, adil ve tarafsız davranılmasını güvence altına alacak bir yönetim oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlar.

ANAPER belgelendirme süreci kapsamında görev alan komite üyelerinin ve tüm personelin görevlerini gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalarak yürütmelerini sağlayacak önlemleri alır.

ANAPER belgelendirme süreci kapsamında görev alan komite üyeleri, personel ve ilgili diğer taraflara tarafsızlık ve bağımsızlıklarını ihlal edecek ve belgelendirme sürecinin gizliliğine zarar verecek hiçbir emir, talimat ve telkinde bulunmaz.

Belgelendirme süreci boyunca, gerçek ya da tüzel kişilerden gelecek her türlü öneri, telkin, talimat ve tavsiyelerle, belgelendirmeyi etkileme çabaları karşısında tarafsızlığını ve bağımsızlığını korur.

Belgelendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini güvence altına almak üzere gerekli mali, idari ve teknik desteği sağlar.

Yönetimin Taahhüdü

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.