• ANAPER, belgelendirilmiş personel ile ilgili olarak belgenin geçerlilik süresi boyunca, aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesine karar verebilir:
  • Belgelendirilmiş personelin ST-02 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi’nin şartlarına uymadığının tespit edilmesi,
  • Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
  • Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,
  • Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi,
  • MYK tarafından belirlenen şartlara ve kararlara uygun olarak belgenin kullanılmaması gerekliliğinin oluşması,
  • Belge sahibinin belgesinin askıya alınması/iptaline ilişkin talepte bulunması.
 • Belgesi askıya alınan veya iptal edilenler belgelerini kullanamazlar. Bu kişilere portalları üzerinden bildirimde bulunulur.
 • Askı/iptal kararları/durumları ANAPER web sayfasındaki Belge Kontrol menüsünden kamuya açık şekilde sorgulanabilir. Ayrıca bu kişiler MYK'ya bildirilir.
 • Gerekli hallerde belgesi akıya alınan/iptal edilen kişilerin işverenlerine de bildirim yapılabilir.
 • Belgesi askıya alınan kişilerin, askıyı gerektiren uygunsuzlukları  kendilerine verilen yasal süre zarfında gidermeleri halinde,  ANAPER tarafından yapılacak değerlendirmeye bağlı olarak, belgelerini tekrar kullanmasına yönelik karar en geç 15 işgünü içinde verilir ve belge sahiplerine portalları üzerinden bildirilir.
 • Belge yenileme işlemleri yapılması doğrultusunda dilekçe ile başvuru yapması halinde belgesi askıdan indirilir.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.