BELGELENDİRME PROSESİ; başvuru, değerlendirme, belgelendirme kararı, yeniden belgelendirme ve belgelerin ve logoların/markaların kullanımı dâhil bir kişinin belgelendirme şartlarını yerine getirdiğini belirleyen tüm faaliyetleri içeren sürece verilen isimdir.

 •  ANAPER, sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında aşağıdaki faaliyetlerin adil ve tarafsız şekilde yürütülmesini sağlar:
  • Yıllık sınav takviminin oluşturulması ve duyurulması,
  • Başvuruların alınması ve değerlendirilmesi,
  • Sınav organizasyonunun yapılması ve sınavların uygulanması,
  • Belgelendirme kararının alınması ve belgelerin verilmesi,
  • Belgelendirilmiş personelin gözetimi,
  • Yeniden belgelendirme,
  • Belgenin kapsamının değiştirilmesi, belgelerin askıya alınması ve iptaline yönelik hizmetlerin sunulması.
 • ANAPER, her bir belgelendirme programı için yılda en az 2 sınav gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yıllık sınav takvimi ve ücretler, başvuru yer ve zamanı gibi diğer bilgilerin ilanı ilke olarak o yılın Ocak ayı içinde, ANAPER web sayfasında Sınav Takvimi menüsü altında yapılır. Ayrıca sınav öncesinde, sınavla ilgili duyurular yine web sayfasında ilan edilir.
 • Başvuru sahipleri, sınav başvurularını ilan edilen tarihlerde ve yöntemlerle yapmak durumundadır. İlke olarak başvurular e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılmak suretiyle https://anaperportal.anadolu.edu.tr adresinden yapılır. Eksik veya yanlış yapılmış ön başvuruların onayı yapılmaz. Başvuru onayı yapılmayanlar sınava katılamaz.
 • E-devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapılması yasal bir kimlik doğrulamasının yapılmış olduğu anlamına gelir ve yapılan başvurular, başvurular dahilinde verilen tüm onaylar ıslak imzalı başvuru ve dokümanlarla eşdeğerdir.
 • ANAPER tarafından yapılan belgelendirme sınavlarına katılabilmek için kişilerin ve ANAPER'in yükümlülüklerinin belirtildiği ST-02 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi'nin onaylanması gereklidir. Bu sözleşmeyi onaylamayanlar, belgelendirme sınavlarına başvuramazlar.
 • Başvurusu onaylanmış (başvuru kesin kabulü yapılmış) başvuru sahiplerine ücret iadesi yapılmaz.
 • Ödenen sınav ücreti karşılığında adaylar başarısız oldukları sınav bölümlerinden 2. sınava başvuru yaparak ücretsiz katılabilirler.
 • Sınavlarda alınan notların geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilmiştir. ANAPER'in güncel olarak sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirildiği tüm alanlarda bu süre 1 yıldır. Yeterlilik birimi bazındaki süreler ulusal yeterlilikte verilmiştir. Bu süre bitiminde başarılı olunduğu halde geçerliliği sona eren sınavlara ücret ödeyerek terkar katılınabilir.
 • ANAPER, sınav tarihlerinde ve şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler web sayfasında ilan edilir.
 • Aksi belirtilmedikçe sınav soru ve cevapları yayımlanmaz.
 • Sınav sonuçları, adayların kişisel portallarında ilan edilir.
 • Belgelendirilmiş kişiler,  ANAPER portalda yer alan kişisel bilgileri (kişisel bilgiler, işveren bilgileri alanı, alınan belgenin kapsamı, veriliş tarihi, geçerlilik süresi, gözetim zamanı ve durumu, itiraz/şikâyetlerle ilgili işlemler vb.) kontrol etmek ve güncel tutulmasını sağlamakla yükümlüdür.
 • Belgelendirme programının kapsamında değişiklik meydana gelmesi ve belgelendirilmiş kişilerin bu değişikliklere uyum sağlamasına yönelik ilave bir sınavın/değerlendirmenin gerekli olması halinde, aksi belirtilmedikçe yapılacak ilave sınav/değerlendirme ücrete tabidir. ANAPER ilave sınavın ücretini, kapsamını, yöntemini, başvuruya ilişkin koşulları vb. diğer gerekli bilgileri web sayfasında kamuya açık şekilde duyurur.
 • Yeniden belgelendirme ücrete tabidir. Yeniden belgelendirme ücret ve yöntemleri ANAPER web sayfasında duyurulur.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.