• ANAPER tarafından belgelendirilen kişiler, ilgili ulusal meslek yeterliliklerinde belirlenmiş olan gözetim yöntem ve sıklığına uygun olarak izlenir. Bu yöntem ve sürelere ilişkin her türlü bilgi ANAPER web sayfasında duyurulur.
  • ANAPER, gözetime yönelik yaptığı genel duyuruların yanı sıra, gözetim zamanı gelen belge sahiplerini tespit ederek gözetim kanıtlarının sunulmasıyla ilgili uyarıda bulunabilir.
  • Söz konusu gözetim yöntemine, sıklığına ve zamanına ilişkin bilgiler ile bu konuda belgelendirilmiş personelin ve ANAPER’in sorumlulukları ST-02 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi kapsamında belirtilmiştir.
  • Belgelendirilmiş personel, sözleşme gereği ortaya çıkan sorumluluklarını yerine getirmek ve gözetim için istenen kanıtları/bilgileri ANAPER tarafından tarif edilen yönteme uygun olarak ve zamanında sunmakla yükümlüdür.
  • Gözetim süresi bitiminde hiçbir kanıt sunmayan ya da sunduğu kanıtlarda hata ya da eksiklikler bulunanlara ikinci bir uyarı yapılarak ek gözetim süresi tanınır. 
  • Gözetim süresi içinde yasal olarak izinli veya raporlu olan belge sahiplerine ait gözetim kanıtlarının zamanında ANAPER’e ulaştırılamaması söz konusu olduğunda, bu durumdaki belge sahiplerine izinli/raporlu oldukları sürelere dair kanıtları sunmaları koşulu ile, gözetim süresi içinde izinli/raporlu oldukları süre kadar ek süre tanınır.
  • Verilen süreler sonunda eksiklikleri/hataları gidermeyen, gözetim kanıtlarını sunmayan ya da gözetim değerlendirmesi olumsuz olan belge sahipleriyle ilgili yapılacak işlemler ilgili gözetim talimatına uygun olarak gerçekleştirilir.
  • Gözetim sonucuna göre belgelerin askıya alınması/iptali söz konusu olduğunda Belgenin Askıya Alınması/İptali Prosedürü’ne göre işlem yapılır.
  • Gözetim sonuçları belge sahiplerine portallarından duyurulur.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.