Bağımsızlık ve Tarafsızlık: ANAPER, faaliyetlerinde ve belgelendirme programının yönetiminde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uyar; paydaşlarıyla ve ilgili taraflarla olan ilişkilerini hiç kimseye ayrıcalık ve kayırma sağlanmasına izin vermeyecek şekilde düzenler; ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer alamaz.
ANAPER, MYK tarafından yetkilendirildiği yeterlilikler alanında hiçbir eğitim-öğretim faaliyetinde bulunamaz; sertifika programı düzenleyemez.
 
ANAPER, istihdam ettiği kişileri belgelendiremez.
 
Çıkar Çatışmasını Önleme: Belgelendirmeye ilişkin kararların alınmasına bundan özel bir çıkar sağlama olasılığı bulunanlar katılamazlar. ANAPER, ilgili kişilerden ve kendi çalıştırdığı personelden çıkar çatışmasını önlemeyi garanti edecek kişisel taahhütnameler alır.
 
Sınav ve belgelendirme süreçlerine erişim imkanı olanlar, sınavlara hazırlama amacıyla rehber niteliğinde kitaplar yazamazlar ve eğitim programları düzenleyemezler.
 
Saydamlık: ANAPER, varlık sebebine uygun olarak her türlü faaliyetini açıklık ve saydamlık ilkelerine göre yürütür. Bu amaçla belgelendirme sisteminden yararlanmak isteyen herkese gerekli bilgileri sağlar.
 
Saydamlık ilkesi, özellikle politikaların adil bir şekilde belirlenmesinde, yayım politikalarında ve adil uygulamaların geliştirilmesinde öncelikli olarak dikkate alınır.
 
Gizlilik: ANAPER, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korur ve taahhüt eder. Bu taahhütler ANAPER adına hareket eden kişileri ve bütün çalışanları kapsar.
 
Güvenlik: Bütün sınavlar ve bunlarla ilgili malzemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü süre boyunca güvenli bir ortamda muhafazası için güvenlik tedbirleri alınır.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.