ANAPER Logosu

ANAPER logosu, ANAPER'in kurumsal logosudur. ANAPER  logosu Anadolu Üniversitesi’nin   logosu üzerine yapılandırılmıştır. Çünkü ANAPER, sınav ve belgelendirme hizmetlerini Anadolu Üniversitesi’nin güçlü altyapısı, nitelikli ve tecrübeli kadrosunun desteği ile  birlikte gerçekleştirmektedir.  ANAPER logosunun sol tarafında iki önemli sembol yer alır. Bunlardan ilki  “HEDEFE YÖNELMİŞ  OK”tur. Ok turkuaz rengindedir, çünkü bir renk olarak  turkuaz “değişim ve dönüşümü” vurgularken, birçok devlet armasında ve sancakta  farklı biçimleriyle kullanılmakta olan stilize edilmiş “ok” sembolü  ise hedefe ulaşma gücünü, canlılığı, azmi ve dinamizmi  temsil etmektedir. Okun kenarındaki ince mavi şerit yine ANAPER’in faaliyetlerindeki Anadolu Üniversitesi desteğine dikkat çekmektedir, zira burada kullanılan mavi renk Anadolu Üniversitesi logosundaki mavi renkle aynıdır.  Logonun sol kenarını oluşturan daire boyunca bir dizi halinde giderek büyüyerek ilerleyen kare  (tedrat)  sembolü ise bir yandan “kainatın kaostan düzene geçişini” öte yandan “kalite ve düzenin evliliğini” simgelemektedir.  ANAPER logosundaki turkuaz renkli okun, artan büyüklükte bir dizi halinde ilerleyen karelerin  önünü hedef alması, kurumun faaliyet alanında rekabetçi bir yapıya sahip,  sürekli iyileşmeyi benimsemiş ve kendine güvenen bir kurum niteliğini  belirtmektedir. Tüm bu sembollerin anlamları birleştiğinde ANAPER  logosu; ANAPER’in  mesleki eğitim ve yeterlilikler konusunda uluslararası standartta kaliteyi ve sürekli gelişimi esas alan, küresel ilerlemeleri takip eden, yeniliğe açık, güçlü ve dinamik bir kurum olduğunu vurgulamaktadır.

ANAPER logosu, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir (No: 2014 51262).

Marka Kullanım Şartları

 • ANAPER Markası; ANAPER Logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası ve MYK Yetkilendirme Markası’ndan meydana gelir.
 • ANAPER Markası’nı kullanan belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar markanın kullanımına yönelik belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır.
 • Belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar, ANAPER Markası’nın kullanımında, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür.
 • ANAPER Markası sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir; ürün üzerine ve kişilerin kartvizitlerinde kullanılamaz.
 • ANAPER Markası, belgelendirilmiş kişilerin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim katalogu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
 • Her bir ANAPER Markası, aynı doküman üzerinde birden fazla kullanılamaz.
 • ANAPER Markası’nın kullanılacağı dokümanın/ortamın zemininin beyaz olması, aksi durumda markanın beyaz bir fon ile çerçevelenmesi gereklidir.
 • ANAPER Markası, kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.
 • ANAPER Markası kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların ürüne/hizmete ait olmadığı durumlarda, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir.
 • ANAPER Markası’na ait şablon ve markanın kullanımına ilişkin güncel bilgiler ANAPER web sitesinden temin edilmelidir. ANAPER Markası,  ANAPER web sitesindeki ANAPER Marka Kullanımı ile belirtilen tüm şartları taşımalıdır.
 • ANAPER Markası’nın, belgelendirilmiş kişiler ve onların çalıştıkları kuruluşlar tarafından A4’ten daha büyük olmayan sarf malzemeleri ile elektronik ortamda kullanılabilecek en büyük ebadı, ANAPER web sayfasındaki şablonda verilir. Verilen şablon, oranlar sabit kalacak ve markanın okunabilirliği bozulmayacak şekilde küçültülebilir.
 • A4’ten daha büyük sarf malzemeleri ve farklı ortam ve ebatlarda kullanım söz konusu olduğunda mutlaka ANAPER’in yazılı onayı alınmalıdır.
 • ANAPER Markası’nın kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo/marka kullanılacaksa, ANAPER Markası bu kuruşun logosundan/markasından daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.
 • Belgelendirilmiş kişilerin belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında belge sahipleri veya bu belge sahiplerinin çalıştığı kuruluş ANAPER Markası’nın kullanımını durdurmalıdır.
 • Belgelendirilmiş kişiler veya çalıştıkları kuruluşun marka kullanımıyla ilgili belirtilen şartlara uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş kişi veya kuruluştan düzeltici tedbir alması talep edilir. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.

 
A4'ten daha büyük olmayan malzemeler üzerinde kullanılacak ANAPER Markası'nı indirmek için  tıklayınız.

TÜRKAK Akreditasyon Markası’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar (R10-06/Rev08/0615) dokümanını indirmek için tıklayınız. 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Markası'nın Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar dokümanını indirmek için tıklayınız.

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.