Teorik Sınavlarda Adayların Dikkat Etmesi Gereken Genel Kurallar

 • Adaylar kendilerine bildirilen saatte sınav yerinde hazır bulunmalıdırlar.
 • Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra hiçbir aday sınava alınmaz.
 • Geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi yanında bulunmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 • Adayların telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, hesap makinesi, data bank vb. özel elektronik donanımlar ile kesici aletler (bıçak, çakı vb.), ruhsatlı ve  resmi amaçlı kullanılsa bile silahla sınav salonlarına girmeleri yasaktır. Aksi durumda adayın sınavı iptal edilir.
 • Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkılmaz. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir.
 • Adaylar, sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
 • Adaylar cevap kâğıtlarının üzerinde yazan numara ve ismin kendilerine ait olup olmadığını kontrol ederek, T.C. Kimlik Numarası, test grubu, ad-soyad bilgilerini girip ilgili yeri imzalamalıdır.
 • Adaylar, sınav salonunda sınav konularıyla ilgili kitap, not ve benzeri şeyler bulundurmamalıdırlar.
 • Sınavda koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Adaylar sınav sırasında birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istememelidir.
 • Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
 • Sınav disiplinini bozan, kendi yerine başkasını sınava sokmaya çalışan, kopya çektiği veya verdiği tespit edilen vb. faaliyetlerde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılarak, gerektiğinde bunlar hakkında yasal işlem başlatılır.

 
Performans Sınavlarında Adayların Dikkat Etmesi Gereken Genel Kurallar

 • Adaylar kendilerine bildirilen saatte sınavın yapılacağı salonun önünde hazır bulunmalıdır.
 • Geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi yanında bulunmayan aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 • Adayların telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, hesap makinesi, data bank vb. özel elektronik donanımlar ile kesici aletler (bıçak, çakı vb.), ruhsatlı ve resmi amaçlı kullanılsa bile silahla sınav salonlarına girmeleri yasaktır. Aksi durumda adayın sınavı iptal edilir.
 • Sınav salonunda sınavı gerçekleştirmek için gerekli olabilecek ekipman ve donanımlar bulunacaktır. Aksi sınav kuralı olarak belirtilmedikçe adaylar yanlarında herhangi bir ekipman, malzeme vb. getirmeyecek ve kullanmayacaklardır.
 • Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır.
 • Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.
 • Adaylar “Salon Aday Listesi” üzerindeki TC. Kimlik No vb. kişisel bilgilerini kontrol ederek, imza alanını saat yazarak imzalar.
 • Sınav performansları kamera ile kayıt altına alınacaktır.
 • Sınav disiplinini bozan, kendi yerine başkasını sınava sokmaya çalışan, kopya çektiği veya verdiği tespit edilen vb. faaliyetlerde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır. Gerektiğinde bunlar hakkında yasal işlem başlatılır.

Belgelendirme programlarına özel diğer sınav kuralları, Ulusal Yeterlilikler menüsü altında, her bir program içeriğinde daha detaylı açıklanmaktadır.

 

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.