GENEL BİLGİLER

 • Tüm yeniden belgelendirme uygulamaları belgelendirmesi yapılan programlarda (ulusal yeterliliklerde) belirtilen yeniden belgelendirme yöntemine ve Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ile belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 
 • Yeniden belgelendirme için belirlenen asgari başvuru süresinden daha önce ve belge geçerlilik tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
 • Yeniden belgelendirmeye ilişkin tüm duyurular web sayfası üzerinden belge sahiplerine duyurulur. İlke olarak yeniden belgelendirme başvuruları e-Devlet kapısı üzerinden giriş yapılması suretiyle ANAPER portal (https://anaperportal.anadolu.edu.tr) üzerinden gerçekleştirilir.
 • E-devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yapılması yasal bir kimlik doğrulamasının yapılmış olduğu anlamına gelir ve yapılan başvurular, başvurular dahilinde verilen tüm onaylar ıslak imzalı başvuru ve dokümanlarla eşdeğerdir.
 • Yeniden belgelendirme yapmak isteyen tüm başvuru sahipleri uygun yöntemi seçmeli, ücretini ödemeli ve başvurusunu tamamlamalıdır. Ayrıca başvuru formunun/bilgilerinin ve ST-02 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi'nin onaylanması başvuru yapmak için gereklidir.
 • Sınav yoluyla yapılan yeniden belgelendirmelerde başvurusu onaylanmış olan kişilere ücret iadesi yapılmaz. Eksiklikleri olan, başvurusu kabul edilmeyen kişilere ücretleri geri ödenir.
 • Dosya yoluyla yapılan başvurularda başvuru sahibi başvurusunu tamamlayıp onayladıktan sonra ücret iadesi yoktur. Bu nedenle belge sahipleri ilan edilen şartlara uygun, eksiksiz başvuru yaptıklarını kontrol etmelidirler.
 • Yeniden belgelendirme kararlarına yönelik itiraz ve şikâyetler İtiraz ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü’ne göre yürütülür.

Dosya Değerlendirmesi Yoluyla Yapılacak Yeniden Belgelendirme İşlemleri

 • Dosya değerlendirmesi yoluyla yapılacak yeniden belgelendirmeler  süresi içinde (Başvuru dönemi; belgenin geçerlilik süresi 5 yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 5 ay önce, belgenin geçerlilik süresi 4 yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 4 ay önce, belgenin geçerlilik süresi 3 yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 3 ay önce, belgenin geçerlilik süresi 2 yıl ise belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 2 ay önce başlar) olmak kaydıyla yılın her zamanı yapılabilir. 
 • Dosyasında eksik olanlara belge geçerlilik tarihine kadar eksiklikleri gidermeleri için süre tanınır.
 • Dosya değerlendirmesinde kullanılacak dosya formatları ve içeriği ANAPER tarafından belge sahiplerine bildirilir. Bu başvurularda dosyaların değerlendirilmesi web sayfasına yüklenen evraklar üzerinden yapılır.
 • E-devlet üzerinden yapılan başvurularda belgelendirme kararının verilmesi için ıslak imzalı doküman talep edilmez. Ancak ıslak imzalı dokümanların asılları ayrıca teslim alınabilir.
 • E-devlet üzerinden yapılmayan başvurular için ıslak imzalı asıl dokümanlar ANAPER'e ulaştırılmadıkça belgelendirme kararı verilmeyecektir. Bu tarz başvurularda evrak teslimleri belge geçerlilik süresi ile sınırlıdır ve bu süreden sonra evrak teslim edenler yeniden belgelendirmeden başarısız kabul edilecektir. 
 • Dosya değerlendirmesi yoluyla yapılan yeniden belgelendirmelerde talep edilmesi halinde ıslak imzalı dokümanlar ile dosyada tespit edilen eksikliklerin yeniden belgelendirme sürecini riske sokmadan zamanında ANAPER’e ulaştırılması başvuru sahiplerinin sorumluluğundadır. 
 • Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları mevcut belgeyi düzenlemiş olan Kuruluşa yapılabilir.

Sınav Uygulaması Yoluyla Yapılacak Yeniden Belgelendirme İşlemleri

 • Sınav uygulamasına dayalı yeniden belgelendirme başvuruları aksi belirtilmedikçe ANAPER tarafından belirtilen sınav takvimine ve Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar ile belirtilen başvuru sürelerine uygun olarak portal üzerinden yapılır. 
 • Sınava dayalı olarak yapılan yeniden belgelendirmelerde belge sahipleri ödedikleri ücret karşılığında başarısız oldukları bölümlerden belge süresinin bitiminden önceki yeniden belgelendirme sınavlarına katılabilirler. Bu süre sonrasında belgesini yenileyemeyen ve ücretsiz hakkı bulunan kişiler, bu haklarını belgelendirme sınavları kapsamında 1 yıl içinde kullanabilirler. Ancak belgelendirme sınavının varsa gerekli diğer kısımlarına ücret ödeyerek girmelidirler.
 • Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a aynı Kuruluşta girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur (15.04.2020 tarihli 2020/48 sayılı karar).

 

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.