BİRİM BAZINDA BAŞVURULARIN YAPILMASI VE BİRİMLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ 

Belgelendirmesi yapılan ulusal yeterlilikler "Yeterlilik Birimi" adı verilen birimlerden meydana gelmektedir. Her bir yeterlilik birimi ise teorik (T) ve/veya performansa dayalı (P) sınav bölümlerinden oluşmaktadır. Bir mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikte belge alma şartı olarak belirtilen yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olmak gerekmektedir. Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adaylar, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilmektedir. Örneğin, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ulusal yeterliliğinde yapılan sınavların sonuçları, yeterlilik birimi bazında yapılan her bir sınavın gerçekleştiği tarih itibari ile 1 (bir) yıl geçerlidir. Bu süre bitiminde eğer henüz belge almaya hak kazanılamamışsa, alınan tüm sınav sonuçları zaman aşımına uğrar (başarılı olunan sınav bölümleri dahil). 

Örnek olarak İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği'ne ait yeterlilik birimleri ve ilgili sınav bölümleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Tablo: İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği Yeterlilik Birimleri ve Sınav Bölümleri

Yeterlilik Birimi

Sınav Bölümü

A1

A1/T1

A1/P1

A2

A2/T1

A2/P1

A3

A3/T1

                                                                       T1: Teorik sınav, P1: Performansa dayalı uygulama sınavı

Ödenen ücret karşılığında adaylar, sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde başarısız oldukları sınavlara 2. kez ücretsiz olarak katılabilirler. Ücretsiz sınav hakkını kullanmak için mutlaka sınav başvurusu yapılmalıdır.
Ücretsiz sınav hakkı sona erdikten sonra, yeniden ücretini ödemek kaydıyla, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca yeterlilik birimleri geçerlilik süresi içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara, sadece başarısız olunan sınav bölümü bazında başvuru yapmak mümkündür.

MYK tarafından yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, ücretsiz sınav hakkını farklı bir belgelendirme kuruluşunda  kullanamaz. Sınav  bölümlerinden alınan sonuçların geçerliliği sona ermeden farklı bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılmak isteyen adayların mutlaka yeterlilik birimi bazında başvuru yapması ve sınav ücretini ödemesi gerekmektedir. Ücretsiz ve  bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir. 

Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği gereği, adaylar, yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları  yeterlilik  birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi  alma hakkına sahiptirler. Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2, A3 vb.) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılmayacaktır. 

Birim birleştirerek belge almak için adaylar,en son sınava katıldıkları yetkilendirilmiş belgelendirilme kuruluşuna;

- Dilekçe

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Diğer yetkilendirme kuruluşundan/kuruluşlarından alınmış yeterlilik birimi başarı durumu belgesi ile başvuru yapabilirler

Copyright © Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi 2014

Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece site içindeki hiçbir döküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun kitle iletişim araçlarında ve medyada yayınlanamaz ve kullanılamaz. Bu kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.